PODĚKOVÁNÍ

Sobotní akci „Rozsvícení vánočního stromu“ a adventní dílničky pro děti s programem, pořádanou naším spolkem My Kokonín, si užily děti i dospěláci.

Velký dík patří rodičům za výpomoc a dětem za velkou účast na dílničkách. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 1367,- Kč. Tyto peníze budou použity např. na pořízení materiálu na podobné akce pořádané pro děti pod hlavičkou My Kokonín nejen o Vánocích, ale i během roku.

Těšíme se na další setkání.