PODĚKOVÁNÍ

Milí Kokoňáci, děkujeme Vám za přízeň a přejeme  vám do nového roku 2020 hlavně hodně zdraví, štěstí a rádi vás zase uvidíme  na našich akcích pořádaných spolkem MyKokonín.