Stanovisko radničního právníka související s činností OV v době COVID 19

Osadní výbory – COVID-19

V době vyhlášení nouzového stavu a vydání souvisejících usnesení vlády ČR, popř. opatření Ministerstva zdravotnictví, se osadní výbory mohou analogicky jako rada města scházet standardně (neplatí pro ně přísnější pravidla jaká byla vydaná pro zastupitelstva měst).

Osadní výbor se aktuálně může nadále scházet i ve standardní podobě (za osobní účasti členů osobního výboru). Doporučuje se však preferovat distanční variantu, tj. videochaty apod. (obdobně jako v případě zastupitelstev).

Pozn. I rozhodování per rollam, tedy korespondenčně (včetně e-mailové komunikace) je dle mého názoru na rozdíl od jednání rady města akceptovatelné.

 

Sejde-li se Osadní výbor fyzicky, je samozřejmě žádoucí, aby i v rámci schůze rady obce byla přijata nezbytná opatření k zamezení šíření koronaviru (2 metrové rozestupy a povinnost mít ochranné pomůcky na zakrytí dýchacích cest). Lze jen doporučit v případě příznivého počasí jednat např. ve venkovních prostorách (některá zastupitelstva menších obcí to řeší například jednáním na fotbalových hřištích), příp. jednat ve větraných místnostech.

Co možná v největší míře eliminovat na jednáních účast veřejnosti popř. pozvaných odborníků (přizvat pouze k daném bodu).