Jarní úklid Kulturního domu

V sobotu 16.5.2020 se uskutečnila v kulturním domě v Kokoníně schůzka členů a příznivců spolku My Kokonín za účelem provedení jarního generálního úklidu vnitřních prostor. Vzhledem ke koronavirové situaci trochu zpožděně než jsme původně předpokládali.

Díky smíšené sestavě se rozdělily úklidové práce a výsledek se dostavil, z čehož měli všichni velkou radost. Máme upravenu klubovou místnost, kde se mohou konat schůzky spolku, osadního výboru a po dohodě a dle zájmu ostatních spolků či sdružení. Další prostory byly také uklizeny a skladové prostory se starým harampádím byly vyklizeny.

Také jsme při úklidových pracích viděli, že objekt bude potřebovat v blízké budoucnosti finanční injekci hlavně do okenních výplní, protože některé jsou za hranou své životnosti.

Touto cestou musím všem ještě jednou poděkovat za dobře odvedenou práci při tomto úklidu.

Doufáme, až povolí tato složitá doba, tak se zase vrátí život do těchto prostor a objekt bude dále sloužit svému poslání.

S pozdravem všem

Jiří Fiala – předseda spolku My Kokonín