ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

na Mikuláše jsme alespoň rozsvítili starý strom, který bohužel napadl kůrovec takže již
“ dosloužil „. Měli jsme v plánu nazdobit strom před Kulturním domem, ale situace s Covidem a s ním spojená omezení nás donutily k tomu, že jsme akci odložili na příští rok, kdy doufáme, že budeme moct uskutečnit vánoční rozsvícení stromku i s dílničkami, svařačkem apod.

Protože je  čas adventu a čekají nás významné křesťanské svátky, a to ty vánoční, chceme vám popřát hezký adventní čas a klidné prožití svátků. Nebojme se vkročit do nového roku s očekáváním dobrého.