Informace k aktuálně probíhajícím pracím v dotčených ulicích

V případe jakýkoliv problémů občanů se stavbou, prosíme kontaktujte rovnou stavbyvedoucího, na kterého je zde přiložen kontakt, aby se daly řešit hned a nevznikaly zbytečné třenice.

 

Dále dne 1.6.2021 započne stavba kanalizace v ul. Jasanova ze směru od Rychnova. Stavba bude trvat cca 2 měsíce. V době výstavby nebude možné v ulici Jasanova parkovat (výkop je cca 1,5 až 2 metry široký a musí kolem něj projíždět technika) Týden před započetím stavby, stavba v místě umístí dopravní značení se zákazem stání s platností od konkrétního datumu. Z důvodu urychlení výstavby i Vaší bezpečnosti prosíme o respektování tohoto zákazu.