Pokračování akce Kanalizace Kokonín

Na stránkách města ( ZDE )   je uvedena studie, která řeší následné etapy odkanalizování Kokonína ruku v ruce i se stavbou vodovodů.
Případně zde je AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM, kdy hlavním důvodem změny a posunu termínu je priorita dokončení v letošním roce Rychnovské ke kruháku z hlediska dopravy a také přidělení méně peněz na letošní rok.

Tyto stavby bude již plně řešit město. Na podzim letošního roku budou vybrány etapy nejzatíženějších ulic a v nich bude potom pokračováno ve zpracování projektové dokumentace a stavebního povolení.

Tím, že to bude již plně pod kontrolou města, konkrétně oddělení investiční výstavby, tak městem vybraný projektant projde jednotlivé objekty/vlastníky a prověří nejvhodnější způsob odkanalizování.

Občané Kokonína z ulic, který se netýká aktuálně probíhající investiční stavba hlavní stoky v koordinaci SČVK tedy mohou být v klidu, k ničemu se nemusí zatím hlásit ani se o nic starat, pouze potom spolupracovat s vybraným projektantem.

Takže vše co je mimo současný rozsah stavby na letošní a následující rok bude řešit město.