Author: admin

Jablonecká firma dostala za znečišťování ovzduší pokutu 200 tisíc korun

Společnost CIKAUTXO CZ s.r.o. se sídlem v Kokoníně (Jablonec nad Nisou), provozovatel stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dostala od České inspekce životního prostředí (ČIŽP), Oblastního inspektorátu Liberec, pokutu 200 tisíc korun. Za to, že tyto zdroje provozovala bez povolení provozu a tím porušila zákon o ovzduší.

„V březnu 2019 jsme zahájili kontrolu plnění povinností provozovatele stacionárních zdrojů znečišťování stanovených zákonem o ochraně ovzduší. Ze zjištění vyplývá, že obviněný provozoval tyto zdroje bez povolení provozu v době od 1. 1. 2018 do 16. 8. 2018 a jeden ze zdrojů až do února 2019, což považujeme za porušení povinností,“ řekl Martin Kmoch, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Liberci.

Inspekce je oprávněna v rámci své působnosti dozírat na dodržování ustanovení zákona o ochraně ovzduší a předpisů vydaných podle něj. Obviněný si podle inspektorů neověřil (např. dotazem u orgánů ochrany ovzduší), zda splňuje všechny povinnosti provozovatele stacionárních zdrojů daných platnou legislativou, ačkoli tak učinit měl a mohl. Obecná znalost zákona o ochraně ovzduší je jeho povinností. Firma CIKAUTXO CZ s.r.o. nevynaložila veškeré úsilí, aby porušení zákona zabránila.

Zdroj: nasejablonecko.cz