Novinky

Dezinfekce

Děkujeme podporovateli našeho spolku, který daroval  dezinfekci s automatickým čidlem, pro navštěvníky a pronájemce je  k dispozici u vchodu.

 

 

Jarní úklid Kulturního domu

V sobotu 16.5.2020 se uskutečnila v kulturním domě v Kokoníně schůzka členů a příznivců spolku My Kokonín za účelem provedení jarního generálního úklidu vnitřních prostor. Vzhledem ke koronavirové situaci trochu zpožděně než jsme původně předpokládali.

Díky smíšené sestavě se rozdělily úklidové práce a výsledek se dostavil, z čehož měli všichni velkou radost. Máme upravenu klubovou místnost, kde se mohou konat schůzky spolku, osadního výboru a po dohodě a dle zájmu ostatních spolků či sdružení. Další prostory byly také uklizeny a skladové prostory se starým harampádím byly vyklizeny.

Také jsme při úklidových pracích viděli, že objekt bude potřebovat v blízké budoucnosti finanční injekci hlavně do okenních výplní, protože některé jsou za hranou své životnosti.

Touto cestou musím všem ještě jednou poděkovat za dobře odvedenou práci při tomto úklidu.

Doufáme, až povolí tato složitá doba, tak se zase vrátí život do těchto prostor a objekt bude dále sloužit svému poslání.

S pozdravem všem

Jiří Fiala – předseda spolku My Kokonín

 

Stanovisko radničního právníka související s činností OV v době COVID 19

Osadní výbory – COVID-19

V době vyhlášení nouzového stavu a vydání souvisejících usnesení vlády ČR, popř. opatření Ministerstva zdravotnictví, se osadní výbory mohou analogicky jako rada města scházet standardně (neplatí pro ně přísnější pravidla jaká byla vydaná pro zastupitelstva měst).

Osadní výbor se aktuálně může nadále scházet i ve standardní podobě (za osobní účasti členů osobního výboru). Doporučuje se však preferovat distanční variantu, tj. videochaty apod. (obdobně jako v případě zastupitelstev).

Pozn. I rozhodování per rollam, tedy korespondenčně (včetně e-mailové komunikace) je dle mého názoru na rozdíl od jednání rady města akceptovatelné.

 

Sejde-li se Osadní výbor fyzicky, je samozřejmě žádoucí, aby i v rámci schůze rady obce byla přijata nezbytná opatření k zamezení šíření koronaviru (2 metrové rozestupy a povinnost mít ochranné pomůcky na zakrytí dýchacích cest). Lze jen doporučit v případě příznivého počasí jednat např. ve venkovních prostorách (některá zastupitelstva menších obcí to řeší například jednáním na fotbalových hřištích), příp. jednat ve větraných místnostech.

Co možná v největší míře eliminovat na jednáních účast veřejnosti popř. pozvaných odborníků (přizvat pouze k daném bodu).

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Milí Kokoňáci, děkujeme Vám za přízeň a přejeme  vám do nového roku 2020 hlavně hodně zdraví, štěstí a rádi vás zase uvidíme  na našich akcích pořádaných spolkem MyKokonín.

PODĚKOVÁNÍ

Sobotní akci „Rozsvícení vánočního stromu“ a adventní dílničky pro děti s programem, pořádanou naším spolkem My Kokonín, si užily děti i dospěláci.

Velký dík patří rodičům za výpomoc a dětem za velkou účast na dílničkách. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 1367,- Kč. Tyto peníze budou použity např. na pořízení materiálu na podobné akce pořádané pro děti pod hlavičkou My Kokonín nejen o Vánocích, ale i během roku.

Těšíme se na další setkání.