Založení a členi

Osadní výbor Kokonín
byl zřízen usnesením č. ZM/228/2018 na ZM dne 13.12.2018 na funkční období, které je totožné s funkčním obdobím zastupitelstva města v letech 2018-2022.

 

Členové výboru:

Michal Jakoubě (předseda)
e-mail: info@jakoube.cz, tel.: 608 224 480

Jitka Baláková
Jana Hamplová
Petra Jakouběová
Petr Horák
Zdeňka Květová
Pavel Mrklas
Lenka Mynářová
Jaroslav Novák
Alena Riedlová
Lenka Tomková
Jiří Fiala s hlasem poradním