Kanalizace Kokonín, průvodní dopis do schránek, tisk