Základní informace

KULTURNÍ DŮM KOKONÍN

V místě nynějšího Kulturního domu stál původně dům č. 327 majitele Hübnera. V roce 1919 bylo rozhodnuto, že se v Kokoníně zřídí česká škola a následně obec dům č. 327 odkoupila. Vyučování začalo 13. října 1919 a probíhalo, s výjimkou přerušení během války, až do 50. let. V souvislosti s otevřením nové školy, 15. února 1954, v krásné secesní vile v Rychnovské 216, byla výuka v této budově ukončena. Následovala přestavba a v roce 1956 začala budova sloužit jako Kulturní dům a kino. Roku 1982 došlo k připojení Kokonína k městu Jablonec nad Nisou a následně začala v akci Z další rekonstrukce a zvětšení objektu. K slavnostnímu otevření došlo 21. května 1986. Kulturní dům slouží víceméně v této podobně veřejnosti dodnes. V průběhu let kino zaniklo, Kulturní dům v současné době slouží především jako:

  • pobočka Městské knihovny v Jablonci nad Nisou
  • sídlo okrskáře Městské policie Jablonec nad Nisou
  • místo tréninků a akcí různých kulturních a hudebních sborů (Nisanka, Countryon, atd.)
  • místo k pořádání různých jednorázových společenských a firemních akcí
  • místo setkávání kokonínských občanů a volební místo

 

Pro tyto účely lze využít velký a malý sál, klubovnu a veškeré další zázemí. Kulturní dům je majetkem statutárního města
Jablonec nad Nisou a provozuje ho spolek My Kokonín.