Schůze

Termíny  schůzí Osadního výboru před ZM pro 1. pol. 2024

 

2. zasedání OV – 20. únor 19:00

3. zasedání OV – 19. březen 19:00

4. zasedání OV – 16. duben 19:00

5. zasedání OV – 21. květen 19:00

6. zasedání OV – 18. červen 19:00