Schůze

Termíny  schůzí Osadního výboru před ZM pro 1. pol. 2020

 

1. zasedání OV – 21. leden

2. zasedání OV- 20. únor 17.30

3. zasedání OV- 19. březen 17.30

4. zasedání OV- 23. duben 17.30

5. zasedání OV- 21. květen 17.30

6. zasedání OV- 18. červen 17.30