Kdo jsme

Zapsaný spolek MyKokonín  byl založen v roce 2019. Sdružuje lidi, kteří si váží svého domova jako místa kde žijí a jsou ochotni se aktivně podílet na jeho  zlepšení. Náš spolek má hlavní působnost v oblasti Kokonín a v současnosti se zabývá a chce dosáhnout těchto cílů:

  • Obnovit místní kokonínské tradice
  • Rozšířit spolupráci s místními spolky
  • Aktivně sledovat obnovu Lesoparku
  • Zajistit spolkové a kulturní vyžití v KD Kokonín
  • Podílet se zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích
  • Zatraktivnit lokalitu podél řeky Mohelky

Jedním z hlavních cílů spolku je tedy spolupracovat a jednat se svými členy, partnery, spoluobčany ale i patřičnými orgány státní správy tak, aby bylo dosaženo kvalitativního zlepšení životního prostředí v této lokalitě. Moc dobře si uvědomujeme, že řešení vždy spočívá v určitém kompromisu. Musí však existovat skutečný demokratický dialog a většinová shoda, nikoliv nějaký diktát „shora“ kterému se mají ti dole podřídit.