Význam

Osadní výbor je poradním a iniciačním orgánem zastupitelstva statutárního města Jablonce n. N.

Osadní výbor může předkládat zastupitelstvu, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce Kokonín, návrhy týkající se rozpočtu obce. Dále se může vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce Kokonín a vyjadřovat se k připomínám a podnětům předkládaným občany s trvalým pobytem v části obce Kokonín.