Pocta k událostem 17. Listopadu

Spolek My Kokonín si váží získané svobody a jako poctu k událostem
17. Listopadu vyvěsil na kulturním domě státní vlajku.