Aktuality

Pokračování akce Kanalizace Kokonín

Na stránkách města ( ZDE )  je uvedena studie, která řeší následné etapy odkanalizování Kokonína ruku v ruce i se stavbou vodovodů.

Tyto stavby bude již plně řešit město. Na podzim letošního roku budou vybrány etapy nejzatíženějších ulic a v nich bude potom pokračováno ve zpracování projektové dokumentace a stavebního povolení.

Tím, že to bude již plně pod kontrolou města, konkrétně oddělení investiční výstavby, tak městem vybraný projektant projde jednotlivé objekty/vlastníky a prověří nejvhodnější způsob odkanalizování.

Občané Kokonína z ulic, který se netýká aktuálně probíhající investiční stavba hlavní stoky v koordinaci SČVK tedy mohou být v klidu, k ničemu se nemusí zatím hlásit ani se o nic starat, pouze potom spolupracovat s vybraným projektantem.

Takže vše co je mimo současný rozsah stavby na letošní a následující rok bude řešit město.

 

 

Informace k aktuálně probíhajícím pracím v dotčených ulicích

V případe jakýkoliv problémů občanů se stavbou, prosíme kontaktujte rovnou stavbyvedoucího, na kterého je zde přiložen kontakt, aby se daly řešit hned a nevznikaly zbytečné třenice.

 

Dále dne 1.6.2021 započne stavba kanalizace v ul. Jasanova ze směru od Rychnova. Stavba bude trvat cca 2 měsíce. V době výstavby nebude možné v ulici Jasanova parkovat (výkop je cca 1,5 až 2 metry široký a musí kolem něj projíždět technika) Týden před započetím stavby, stavba v místě umístí dopravní značení se zákazem stání s platností od konkrétního datumu. Z důvodu urychlení výstavby i Vaší bezpečnosti prosíme o respektování tohoto zákazu.

 

 

 

ODKANALIZOVÁNÍ KOKONÍNA

Důležité informace pro obyvatele Kokonína v souvislosti s akcí
ODKANALIZOVÁNÍ KOKONÍNA
Pokud vlastníte nemovitost v lokalitě ulic Rychnovská, Letní, Kaštanová, Jasanová, části ulic Schovaná, Dubová a Kavanova
Pokud budete mít zájem napojit se na nové stoky v průběhu stavby, kdy to vyjde pro každého stavebníka nejlevněji, je nutné, aby jste zahájili přípravu projektové dokumentace a povolení stavby kanalizační přípojky pro svůj dům.
Bližší informace naleznete 👇

https://www.mestojablonec.cz/cs/projekty/investicni-stavby/odkanalizovani-kokonina.html?fbclid=IwAR0dxs7n3o2pq1z-JG2e3_jEUtKU0ad4nho6BTLwIJ2K22XFxFdTxUHNJng

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

na Mikuláše jsme alespoň rozsvítili starý strom, který bohužel napadl kůrovec takže již
“ dosloužil „. Měli jsme v plánu nazdobit strom před Kulturním domem, ale situace s Covidem a s ním spojená omezení nás donutily k tomu, že jsme akci odložili na příští rok, kdy doufáme, že budeme moct uskutečnit vánoční rozsvícení stromku i s dílničkami, svařačkem apod.

Protože je  čas adventu a čekají nás významné křesťanské svátky, a to ty vánoční, chceme vám popřát hezký adventní čas a klidné prožití svátků. Nebojme se vkročit do nového roku s očekáváním dobrého.

REVITALIZACE PARKU PŘED KULTURNÍM DOMEM

Další nedávnou zkrášlovací akcí konanou v sobotu 10.10.2020 bylo odstranění přerostlých dřevin a zkulturnění parčíku před Kulturním domem v Dělnické ulici v Kokoníně. Tato akce se mohla konat se souhlasem oddělení správy veřejné zeleně zastoupené Ing. Štěpánkou Gaislerovou. Muselo se odstranit pár přerostlých dřevin a podařilo se nám na akci zapůjčit štěpkovač větví od Technických služeb Jablonec s.r.o. s obsluhou. Dále bylo k dispozici menší nákladní auto pro průběžný odvoz větví a zbytků zrušených dřevin.
I přes nepřízeň počasí se opět sešla znovu dobrá parta z OV Kokonín a spolku My Kokonín z.s., výsledek na sebe nedal dlouho čekat a prostor před Kulturním domem v místě umístěného pomníku znovu vypadá k světu. Doufáme, že již v blížícím se adventním období bude možnost vánočně ozdobit pro občany Kokonína smrk umístěný právě v tomto parčíku.

UKLIĎME KOKONÍN

V rámci akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ konané 20.9.2020 se sešla parta lidí z OV Kokonín a spolku My Kokonín z.s. a pustila se do úklidu v různých částech Kokonína, především pohozených odpadků v lesoparku, které se bohužel jako vždy vyskytovaly ve větším množství v okolí laviček. Mezi lidmi panovala dobrá nálada a akce se zdařila úlovkem několika pytlů s odpadky, které se mohly ekologicky zlikvidovat.

Dezinfekce

Děkujeme podporovateli našeho spolku, který daroval  dezinfekci s automatickým čidlem, pro navštěvníky a pronájemce je  k dispozici u vchodu.

 

 

Jarní úklid Kulturního domu

V sobotu 16.5.2020 se uskutečnila v kulturním domě v Kokoníně schůzka členů a příznivců spolku My Kokonín za účelem provedení jarního generálního úklidu vnitřních prostor. Vzhledem ke koronavirové situaci trochu zpožděně než jsme původně předpokládali.

Díky smíšené sestavě se rozdělily úklidové práce a výsledek se dostavil, z čehož měli všichni velkou radost. Máme upravenu klubovou místnost, kde se mohou konat schůzky spolku, osadního výboru a po dohodě a dle zájmu ostatních spolků či sdružení. Další prostory byly také uklizeny a skladové prostory se starým harampádím byly vyklizeny.

Také jsme při úklidových pracích viděli, že objekt bude potřebovat v blízké budoucnosti finanční injekci hlavně do okenních výplní, protože některé jsou za hranou své životnosti.

Touto cestou musím všem ještě jednou poděkovat za dobře odvedenou práci při tomto úklidu.

Doufáme, až povolí tato složitá doba, tak se zase vrátí život do těchto prostor a objekt bude dále sloužit svému poslání.

S pozdravem všem

Jiří Fiala – předseda spolku My Kokonín

 

Stanovisko radničního právníka související s činností OV v době COVID 19

Osadní výbory – COVID-19

V době vyhlášení nouzového stavu a vydání souvisejících usnesení vlády ČR, popř. opatření Ministerstva zdravotnictví, se osadní výbory mohou analogicky jako rada města scházet standardně (neplatí pro ně přísnější pravidla jaká byla vydaná pro zastupitelstva měst).

Osadní výbor se aktuálně může nadále scházet i ve standardní podobě (za osobní účasti členů osobního výboru). Doporučuje se však preferovat distanční variantu, tj. videochaty apod. (obdobně jako v případě zastupitelstev).

Pozn. I rozhodování per rollam, tedy korespondenčně (včetně e-mailové komunikace) je dle mého názoru na rozdíl od jednání rady města akceptovatelné.

 

Sejde-li se Osadní výbor fyzicky, je samozřejmě žádoucí, aby i v rámci schůze rady obce byla přijata nezbytná opatření k zamezení šíření koronaviru (2 metrové rozestupy a povinnost mít ochranné pomůcky na zakrytí dýchacích cest). Lze jen doporučit v případě příznivého počasí jednat např. ve venkovních prostorách (některá zastupitelstva menších obcí to řeší například jednáním na fotbalových hřištích), příp. jednat ve větraných místnostech.

Co možná v největší míře eliminovat na jednáních účast veřejnosti popř. pozvaných odborníků (přizvat pouze k daném bodu).