Aktuality

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU

Do poslední chvíle jsme čekali, jestli bude dovoleno rozsvítit vánoční strom před Kulturním domem v Kokoníně, s doprovodným kulturním programem, ale díky nařízením a zákazům bohužel jako minulý rok, musíme rozsvítit pouze strom bez jakéhokoliv doprovodného programu.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu Grechovi za zapůjčení plošiny a pomoc se sundáním starého osvětlení z již doslouženého stromu na Rychnovské ulici.

V deštivém víkendu jsme za pomoci členů osadního výboru a spolku MyKokonín, navěsili v rámci našich možností ( žádná strojní technika jako plošina apod. zde nebyla možná ) strom před Kulturním domem.

Strom se rozsvítí jak bylo avizováno v sobotu v 18:30 .

Děkujeme za pochopení a snad příští rok už bude situace kolem koronaviru tak nějak lépe připravena a zvládnutá aby se rozsvícení  i doprovodný program konal tak, jak jsme byli zvyklí.

Přejeme vám příjemné prožití adventní doby v klidu a rodinné pohodě.

ONLINE KAMERA NA KOKONÍN

V Kokoníně jsme ve spolupráci se spolkem ČSOP Kokonín a  společností Grepa networks, která zdarma poskytla superrychlé připojení do internetu, spustili webkameru.

Podrobnosti

Popis výhledu

Kamera je orientována zhruba na jihozápad. V přední části vidíme zástavbu Kokonína, která se rozprostírá na levém i pravém břehu Mohelky, která údolí zformovala. Na obzoru vidíme ve středu Bienertův vrch (5,7 km), vpravo od něj Javorník (7,5 km).

výhled na www.peakfinder.org

 

Pokračování akce Kanalizace Kokonín

Na stránkách města ( ZDE )   je uvedena studie, která řeší následné etapy odkanalizování Kokonína ruku v ruce i se stavbou vodovodů.
Případně zde je AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM, kdy hlavním důvodem změny a posunu termínu je priorita dokončení v letošním roce Rychnovské ke kruháku z hlediska dopravy a také přidělení méně peněz na letošní rok.

Tyto stavby bude již plně řešit město. Na podzim letošního roku budou vybrány etapy nejzatíženějších ulic a v nich bude potom pokračováno ve zpracování projektové dokumentace a stavebního povolení.

Tím, že to bude již plně pod kontrolou města, konkrétně oddělení investiční výstavby, tak městem vybraný projektant projde jednotlivé objekty/vlastníky a prověří nejvhodnější způsob odkanalizování.

Občané Kokonína z ulic, který se netýká aktuálně probíhající investiční stavba hlavní stoky v koordinaci SČVK tedy mohou být v klidu, k ničemu se nemusí zatím hlásit ani se o nic starat, pouze potom spolupracovat s vybraným projektantem.

Takže vše co je mimo současný rozsah stavby na letošní a následující rok bude řešit město.

 

 

Informace k aktuálně probíhajícím pracím v dotčených ulicích

V případe jakýkoliv problémů občanů se stavbou, prosíme kontaktujte rovnou stavbyvedoucího, na kterého je zde přiložen kontakt, aby se daly řešit hned a nevznikaly zbytečné třenice.

 

Dále dne 1.6.2021 započne stavba kanalizace v ul. Jasanova ze směru od Rychnova. Stavba bude trvat cca 2 měsíce. V době výstavby nebude možné v ulici Jasanova parkovat (výkop je cca 1,5 až 2 metry široký a musí kolem něj projíždět technika) Týden před započetím stavby, stavba v místě umístí dopravní značení se zákazem stání s platností od konkrétního datumu. Z důvodu urychlení výstavby i Vaší bezpečnosti prosíme o respektování tohoto zákazu.